Premiär för nya container’n

Nu är vår nya container klar. Perfekt för renvattenjobb, snabb etablering med nya/rena verktyg, maskiner.