Rivning Silo utbyggnad kemtank

Rivning av silo och utbyggnad och ny kemtank