Extern Slam mottagning

JA:s i samarbete med Davidssons miljöservice utför entreprenad, extern slammottagning med Hydro Control som maskinleverantör.

Montage och licenssvetsning av rostfritt och "svart" för Industri och Vattenrening